Μαθαίνοντας Βυζαντινή μουσική!


 

Οι νέοι μαθαίνουν βυζαντινή μουσική, γιατί είναι ένα είδος μουσικής που έχει ιστορία από τα πολύ παλιά χρόνια.
Επίσης οι νέοι μαθαίνουν Βυζαντινή μουσική, γιατί μπορούν να γίνουν ψάλτες και να πάρουν ένα ανώτατο Δίπλωμα και να γίνουν καθηγητές Βυζαντινής μουσικής κυρίως όμως γιατί μ' αυτό τον τρόπο δε θα χαθεί η παράδοση.
Η Βυζαντινή μουσική συνδέει την ύπαρξή της με το δημοτικό τραγούδι, γιατί η μουσική αυτή "έντυσε" πρώτα τα ποιήματα της Εκκλησίας και παράλληλα  τις σκέψεις και τα συναισθήματα του λαού.
Σήμερα όμως υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η παράδοσή μας, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τα αρχαία και θέλουν να μετεφράσουν τους ύμνους στα Νέα Ελληνικά, έτσι όμως θα "αλλοιωθεί" όχι μόνο η γλώσσα , αλλά και η μουσική.

Ελπίζω λοιπόν να μην γίνει αυτό και να ασχοληθούν κι άλλα παιδιά με τη Βυζαντινή μουσική.
 
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου