«Η Λίμνη της Αγουλινίτσας»

                            «Η Λίμνη της Αγουλινίτσας»

H λίμνη της Αγουλινίτσας προήρθε από την καθίζηση του εδάφους στην θέση της αρχαίας Σαμίας. Όπως μας διηγούνται οι παλαιότεροι, πολλά χρόνια πριν, η πολιτεία έλεγε πως θα την αποξηράνει, για να δώσει τα εδάφη της στους ακτήμονες καλλιεργητές για καλλιέργεια.
       Το όνομα της Αγουλινίτσας κατά την επικρατέστερη άποψη το πήρε από την ιταλική λέξη Αγκολίνη που σήμαινε χέλι. Η λίμνη ήταν ένας πλούσιος υδροβιότοπος και αποτελούσε σταθμό πολλών υδρόβιων πουλιών (πάπιες, αγριόχηνες, μπάλιζες και πολλά άλλα είδη). Ήταν πάρα πολύ γνωστό το κυνήγι της μπάλιζας ή φαλαρίδας το οποίο γινότανε στο μεγάλο κανάλι της Αγουλινίτσας τον μήνα Νοέμβριο του κάθε έτους και συγκέντρωνε κυνηγούς από όλη την Ελλάδα. Επίσης αναπτυσσόταν εκεί εξαιρετικής ποιότητας χέλι το οποίο εκμεταλλευότανε συνεταιρισμός αλιέων ο οποίος είχε καλίδες στην ακτή της λίμνης και με διάφορα τεχνητά μέσα έπιανε τα χέλια. Αυτά ήταν τα γνωστά διβάρια. Η κίνηση των ψαράδων στην λίμνη γινόταν με τα γνωστά μονόξυλα.
Εκτός από τον συνεταιρισμό των αλιέων γινόταν και ελεύθερη αλιεία από τους γύρο κατοίκους με πυροφάνι (πηριά), με ελεύθερο κάρφωμα του καμακιού στο βυθό της λίμνης [ρουκουτού]. Δεν επιτρεπόταν η αλιεία με δίχτυα. Επίσης υπήρχαν εντός της λίμνης μικρές νησίδες εδάφους [μπογάζια] στα οποία διανυκτέρευαν οι ψαράδες. Μικρά εκκλησάκια ή εικονοστάσια που είχαν επί τουρκοκρατίας κατασκευάστηκαν στις παρόχθιες εκδοχές και έδωσαν αργότερα το όνομα τους στις τοποθεσίες αυτές της λίμνης όπως: Αι Γιάννης, Αι Βασίλης κ.τ.λ. επίσης ξεχώρισαν κάποιες  άλλες ονομασίες οι οποίες ήταν γνωστές στους ψαράδες για να προσδιορίζουν τις θέσεις τους μέσα στην λίμνη όπως: Αγρηλιάς ρούγα, Βαθιά ρούγα, Μπουλάκια, Καήρι, Φτωλιά, Αγλατσινούλα, Πλατιά ρούγα, Μεγάλο κανάλι κ.τ.λ.
 Η λίμνη επικοινωνούσε με τεχνητό τρόπο με τη θάλασσα ένα τεχνητό αυλάκι κοντά στον Αλφειό την γνωστή (μπούκα) λόγο της διαφοράς της στάθμης της λίμνης της θάλασσας κάτω από 1 με 1,5 μέτρα περίπου όταν άνοιγαν την μπούκα το καλοκαίρι έμπαινε το νερό της θάλασσας μέσα στην λίμνη και το χειμώνα όταν ανέβαιναν τα νερά της λίμνης υπερβολικά άνοιγαν πάλι την μπούκα και έφευγαν τα νερά της προς την θάλασσα.
Το έτος 1969 αποξηράνθηκε. Η έκταση που αποκαλύφθηκε είναι περίπου 20.000 στρέμματα. Το 80% αυτής έκτασης είναι γόνιμη και κατάλληλη για καλλιέργεια. Το υπόλοιπο 20% είναι ακατάλληλη για καλλιέργεια γιατί παραμένουνε μικροί βάλτοι. Αμέσως μετά την αποξήρανση αναπτύχθηκε στραγγιστικό και αρδευτικό δίκτυο το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα και έχει την φροντίδα τους ο Τ.Ο.Ε.Β. Επιταλίου. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου δόθηκαν από την νομαρχία οι εκτάσεις της για καλλιέργεια στους κατοίκους των όμορων προς αυτήν κοινοτήτων Επιταλίου, Αγρηδίου, Ανεμοχωρίου, Ραχών, Άνω Σαμικού,  Καλλικώμου, και Κάτω Σαμικού. Ο σκοπός της παραχώρησης σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η νομαρχία ήταν όχι μόνο η καλλιέργεια της από ακτήμονες καλλιεργητές αλλά και η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος στις καλλιέργειες. Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων που θα καλλιεργήσουν αυτές ορίζονται από την εποικιστική νομοθεσία και μια απόφαση του νομάρχη που εκδίδετε κάθε χρόνο.
Εποικιστική νομοθεσία είναι η νομοθεσία εκείνη που περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης των ακτημόνων που θα αποκτήσουν σε εκτάσεις του δημοσίου. Μέχρι λοιπόν την οριστική διανομή των εκτάσεων σε ακτήμονες καλλιεργητές η πολιτεία έχει δώσει το δικαίωμα στο νομάρχη να τις εκμισθώνει σε ακτήμονες καλλιεργητές χρησιμοποιώντας ως κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, τα κριτήρια της εποικιστικής νομοθεσίας δηλαδή, τα κριτήρια της οριστικής αποκατάστασης.
Κάθε χρόνο λοιπόν όπως είπαμε και παραπάνω εκδίδεται μια απόφαση του νομάρχη με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και παράλληλα με την αξιολόγηση των δικαιούχων. Ακολουθεί το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων από επιτροπές της διεύθυνσης αγροτικής ανάπτυξης στις οποίες συμμετέχουν και τοπικοί φορείς (πρόεδροι κοινοτήτων, πρόεδροι αγροτικών συλλόγων κ.τ.λ.).
Μετά ανέρχονται οι καταστάσεις των δικαιούχων στα γραφεία των κοινοτήτων ώστε να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους τυχόν παραπονούμενων. Η εκμίσθωση αργότερα γίνεται κατά το μήνα Φεβρουάριο στους δικαιούχους οι οποίοι συγκροτούν ομάδες καλλιεργητών. Οι καλλιέργειες που συνήθως γίνονται είναι κυρίως βαμβάκι, τριφύλλι  και αραποσίτι και λιγότερα κηπευτικά. Τα έσοδα από την καλλιέργεια των εδαφών της λίμνης έχουν ανεβάσει το βιοτικό επίπεδο της περιοχής και θα λέγαμε σταθμίζοντας την προ της αποξήρανσης κατάστασης με την μετά της αποξήρανσης κατάστασης ότι η αποξήρανση της λίμνης Αγουλινίτσας ωφέλησε τους αγρότες της περιοχής.
 ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ: Κουτσουρούμπα Μάρθα   κ΄ Κοντονής Κων/νος
                                                               ΑΦΗΓΗΤΗΣ:   Kλέκουρας    Ιωάννης 


Το ψάρεμα του χελιού

Ένα από τα ωραιότερα ψαρέματα είναι το ψάρεμα του χελιού. Υπάρχουν πολλά είδη στα χέλια όπως καλαμόχελα, βουρκόχελα κ.τ.λ. Το ψάρεμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να στήσουμε βόλκους στα αυλάκια ή καλαμόζη. Έχουμε και μία δεύτερη λύση, να φτιάξουμε ή να αγοράσουμε μονόξυλο και να πηγαίνουμε στα αυλάκια με τα σταλίκια και να ψαρεύουμε με καμάκι. Το μονόξυλο είναι μια σχεδία μυτερή και στενή. Αυτό είναι σαν βάρκα . Το σταλίκι είναι σαν μια τρίαινα για να καρφώνεις τα χέλια. Ακόμα το σταλίκι βοηθά να κινούμε το μονόξυλο σαν κουπί. Τα αυλάκια που ψαρεύουμε είναι στενά και τα έχουν φτιάξει έτσι ώστε να στραγγίζουν τα νερά.
                                                                    ΖΩΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  
                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου