"ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ"


 
        Εμείς, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου στο μάθημα της βιολογίας ασχοληθήκαμε για τις ομάδες αίματος με την βοήθεια του καθηγητή μας κ. Δρίλλια .
Η διαδικασία του πειράματος ήταν η εξής :
·        Απολυμάναμε τα χέρια μας με οινόπνευμα,
·        Με βελόνες μιας χρήσης τρυπήσαμε το δάχτυλο μας και αφού έβγαλε αίμα στην αντικειμενοφόρο πλάκα ρίξαμε 3 σταγόνες αίμα.
·        Στη μία σταγόνα προσθέσαμε όρο αντί – Α, στην δεύτερη σταγόνα προσθέσαμε αντί – Β, στην Τρίτη σταγόνα  αντί – D( Ο ) και ανακατεύσαμε.
·        Παρατηρώντας αν ο όρος διαλυόταν ή έκοβε προσδιορίζαμε την ομάδα αίματος.
             Αφού κάναμε το πείραμα βρήκαμε τις ομάδες αίματός μας και κάναμε ένα σχεδιάγραμμα όπου διαπιστώσαμε ποια ομάδα αίματος, μέσα στο σύνολο μαθητών , έχει μεγαλύτερο ποσοστό από τις υπόλοιπες.
Όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα το 42 % του συνόλου είχαν ομάδα αίματος Ο θετικό και ακολουθεί το Α θετικό με ποσοστό 35 % . Ύστερα με ποσοστό 10% ακολούθησε η ομάδα Α αρνητικό και η Β θετικό . Με 3% η ομάδα ΑΒ θετικό .

ΣΚΟΥΦΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ/ΣΚΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ/ ΠΟΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου