ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ: Terra-petra

Λ

Α

Τ

Ο

Μ

Ε

Ι

Ο

Η

Ρ

Χ

Η

Ε

Ρ

Π

Λ

Ο

Υ

Τ

Ω

Ν

Ι

Τ

Ε

Σ

Ξ

Β

Ο

Ρ

Υ

Χ

Ε

Ι

Ο

Ρ

Κ

Ε

Σ

Α

Ν

Γ

Τ

Ι

Ε

Ν

Α

Ρ

Χ

Η

Ο

Μ

Η

Η

Ζ

Β

Κ

Ρ

Ο

Ν

Α

Ψ

Θ

Ε

Ν

Χ

Σ

Α

Σ

Τ

Υ

Ι

Η

Ω

Ι

Τ

Ε

Ι

Θ

Ω

Λ

Η

Ρ

Α

Ρ

Σ

Λ

Α

Γ

Σ

Π

Κ

Ρ

Ψ

Τ

Α

Μ

Α

Ο

Λ

Ι

Ο

Φ

Η

Β

Θ

Π

Ι

Β

Ξ

Τ

Λ

Ξ

Μ

Ε

Τ

Υ

Ε

Α

Δ

Ξ

Ω

Σ

Ε

Η

Κ

Ρ

Β

Ι

Ζ

Α

Σ

Μ

Ω

Ε

Υ

Ρ

Α

Δ

Π

Χ

Θ

Ρ

Η

Ο

Ν

Β

Μ

Κ

Ι

Ζ

Η

Μ

Α

Τ

Α

Φ

Π

Σ

Α

Ε

Τ

Λ

Ρ

Ο

Ζ

Β

Ψ

Π

Ν

Α

Π

Ο

Λ

Ι

Θ

Ω

Μ

Α

Ρ

Υ

Γ

Χ

Μ

Ω

Ψ

Ζ

Κ

Π

Ε

Τ

Ρ

Ω

Μ

Α

Λ

1) πέτρωμα 7) αποσάθρωση

2) λατομείο 8) απολίθωμα

3) ασβεστόλιθος 9) ορυκτό

4) εκρηξιγενή 10) πλουτωνίτες

5) ορυχείο 11) ιζήματα

6) μετάλλευμα 12) βωξίτης

ΜΑΓΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου