Ανακύκλωση

                 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
      ΚΑΤΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΣΥΝΘΕΤΟ
Ανακύκλωση σκουπιδιών  είναι η επεξεργασία και η παραγωγή νέων προϊόντων από αυτά. Συχνά επαναχρησιμοποιούμε παλιά υλικά από μόνοι μας για τον ίδιο σκοπό. Κάποια από αυτά είναι τα αλουμινένια κουτάκια και πλαστικά μπουκάλια τα οποία χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί  χώροι. Ανακύκλωση πραγματοποιείται σε πολλά υλικά όπως το χαρτί, το πλαστικό, το  γυαλί και διαφόρων ειδών μέταλλα. Τα οφέλη από αυτή είναι τεράστια για την κοινωνία και για τον πολίτη καθώς και μακροπρόθεσμα αφού η ανακύκλωση είναι πολύχρονη και πολύπλοκη διαδικασία. Σημαντικό είναι επίσης να τονίσουμε ότι τα οφέλη δεν περιορίζονται στη παραγωγή  νέων προϊόντων από ήδη χρησιμοποιημένα αλλά η ανακύκλωση συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην εξοικονόμηση  ενέργειας και χώρου από και για τα απορρίμματα.                       
Στην περιοχή μας παρά τον μεγάλο όγκο  σκουπιδιών που παράγουν οι πολίτες, δυστυχώς δεν γίνεται καμία απολύτως προσπάθεια από τις δημόσιες αρχές για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης. Μεγάλος αριθμός πολιτών αλλά και μαθητών είναι ευαισθητοποιημένος  όσο αφορά αυτό το μείζον πρόβλημα που μαστίζει την κοινωνία μας. Ο δήμος αντιμετωπίζει αυτό το θέμα με μεγάλη ανευθυνότητα και δεν κάνει καμία προσπάθεια για ενημέρωση των κατοίκων πάνω σε αυτό το σημαντικό ζήτημα.                           
Πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, οι τιμές θα μειωθούν αρκετά σε προϊόντα καθημερινής χρήσης  και  θα βοηθήσει αισθητά το δήμο μας να ευαισθητοποιηθεί και να αναλάβει δράση και σε αλλά προβλήματα τα οποία μαστίζουν τον τόπο μας αλλά και γενικά όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.                                                

Κεφάλας Γεώργιος-Διονύσιος              Διονυσόπουλος Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου