Το δικαίωμα στην επιλογή: Η δεύτερη ξένη γλώσσα στα σχολεία.Το δικαίωμα στην επιλογή
Η δεύτερη ξένη γλώσσα στα σχολεία.
                                        
Η διαδικασία επιλογής της β΄ ξένης γλώσσας είναι διαφορετική για την Πρωτοβάθμια από ότι για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η νομοθεσία
Με απόφαση του υπουργού Παιδείας στις 12 Δεκεμβρίου 2012, τα παιδιά της Ε΄ δημοτικού θα διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη ξένη γλώσσα, ενώ τα παιδιά της ΣΤ΄ δημοτικού, με υπεύθυνη δήλωση των γονιών τους, θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τη δεύτερη ξένη γλώσσα αλλά δεν θα βαθμολογηθούν σε αυτή, εφόσον την προηγούμενη χρονιά είχαν διδαχτεί διαφορετική.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς της ΣΤ’ τάξης, με υπεύθυνες δηλώσεις, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο γυμνάσιο ανάμεσα σε γερμανική, γαλλική, ισπανική και ιταλική. Ο διευθυντής του Δημοτικού στο τέλος της σχολικής χρονιάς μαζί με τα απολυτήρια των παιδιών από το δημοτικό καταθέτει και τις υπεύθυνες δηλώσεις για την β΄ ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο.
Οι μαθητές της Α΄ γυμνασίου θα διδαχθούν ως β΄ ξένη γλώσσα αυτήν που έχουν επιλέξει, μέσα από παράλληλη διδασκαλία. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών να είναι 12 για να δημιουργηθεί τμήμα, ενώ σε απομονωμένα γυμνάσια της ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά μπορεί να μειωθεί στους 10 μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Βέβαια σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μαθητών, τότε οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την επιλογή που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις.
Ο εκπαιδευτικός της β΄ ξένης γλώσσας που υπάρχει σε κάθε σχολείο μπορεί να έχει οργανική θέση ή μπορεί να είναι αναπληρωτής και να καλύπτει το ωράριό του σε άλλο σχολείο στο οποίο θα τον τοποθετήσει το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται μία φορά , και μόνο στην Α΄ γυμνασίου, και οι μαθητές συνεχίζουν με αυτήν και στις επόμενες τάξεις.
Τα τμήματα
Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα για την παράλληλη διδασκαλία της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται με κριτήριο την επιλογή τους, και στη συνέχεια τα τμήματα καθορίζονται με βάση την αλφαβητική σειρά.
Τέλος, όσον αφορά τα Γ.Ε.Λ. από τη σχολική χρονιά 2012-2013 οι μαθητές της Α΄ λυκείου θα επιλέξουν μία από τις γλώσσες που διδάσκονταν στο γυμνάσιο (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά). Τα τμήματα ξένων γλωσσών γίνονται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι 14. Βέβαια σε απομονωμένα λύκεια στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά μπορούν να λειτουργήσουν και με 12. Ακόμη, οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ λυκείου θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως α΄ ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί από την Α΄ λυκείου. Επίσης οι μαθητές της Γ΄ τάξης του λυκείου μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη γλώσσα μεταξύ της Αγγλικής, της Γερμανικής, της Γαλλικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής, ανεξαρτήτως αν την έχουν διδαχθεί στο γυμνάσιο. Την γλώσσα αυτή, που έχουν διδαχθεί, θα την εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το δικαίωμά μας να επιλέγουμε
Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν ένα παιδί στην επιλογή του αυτή είναι α) η αγάπη του ή η συμπάθειά του για αυτήν και β) ένα πρότυπο που μπορεί να έχει και το οποίο να συνδέεται με αυτήν του την επιλογή. Το κάθε  παιδί  χαίρεται να διδάσκεται τη γλώσσα που επιλέγει, είναι περήφανο για αυτήν και γι αυτό τη στηρίζει. Θέλει να έχει το δικαίωμα να διαλέγει ελεύθερα τη ξένη γλώσσα που αγαπά, πολύ περισσότερο εφόσον έχει έρθει σε επαφή με αυτήν τα προηγούμενα χρόνια, την έχει εντάξει στη ζωή του και επιδιώκει τη βαθιά γνώση της. Ακόμη, για μερικά παιδιά , η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας που έχουν κάνει μπορεί να είναι σκοπός της ζωής τους.
Για αυτό πρέπει να ενωθούν δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, γονείς και οι διευθυντές των σχολείων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε κανένας μαθητής να μην μείνει παραπονεμένος!!!


Ελένη Πανουτσοπούλου
Αντωνία Κουρκούτα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου