Η μόλυνση του περιβάλλοντος στην περιοχή μας

Ίσως το πιο μεγάλο πρόβλημα από το οποίο υποφέρει η περιοχή μας, είναι η μόλυνση της θάλασσας και των ακτών της και η επιβάρυνση τους με σκουπίδια από τους ανθρώπους. Αυτό το είδος ρύπανσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους μολύνσεων στον άνθρωπο. Δεν είναι όμως μόνο στην υγεία του ανθρώπου οι επιπτώσεις, αλλά και στον τρόπο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και αυτό γιατί οι μολυσμένες ακτές και θάλασσες δεν μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης ούτε για τους τουρίστες αλλά ούτε και για τους ντόπιους, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι δυνατότητες τόνωσης της τοπικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό οι πολίτες πρέπει όχι μόνο να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Οφείλουν δηλαδή να δραστηριοποιηθούν πιέζοντας τις τοπικές αρχές να λάβουν κατάλληλα μέτρα όπως π.χ. τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, απαγορευτικών πινακίδων, επιβολή αυστηρών προστίμων στους παραβάτες κ.α.
Επιπλέον ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα της περιοχής μας είναι οι παράνομες χωματερές. Οι ουσίες των σκουπιδιών που συσσωρεύονται παράνομα σε αυτές, μολύνουν το έδαφος, τον αέρα και τον υδροφόρο ορίζοντα, και αυξάνουν τους κινδύνους μολύνσεων και επιδημιών τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους, καθώς μεταφέρονται μέσω της τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών είναι μια ακόμη αρνητική συνέπεια των παράνομων χωματερών για το περιβάλλον. Ωστόσο παρ’ όλες αυτές τις διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα, πιστεύουμε πως αν οι κάτοικοι δράσουν σωστά, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Για το λόγο αυτό οφείλουν να δραστηριοποιηθούν και να απαιτήσουν χώρους υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, αφού πρώτα ευαισθητοποιηθούν και αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.
Τέλος ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα της περιοχής μας, το οποίο θα πρέπει να λυθεί σύντομα, καθώς θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή των κατοίκων, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα. Συγκεκριμένα μολύνεται ο επιφανειακός υδροφόρος ορίζοντας, όπως οι πηγές, τα ποτάμια και η θάλασσα, καθώς και ο υπόγειος, όπως οι γεωτρήσεις. Στη συνέχεια οι βλαβερές ουσίες των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, περνούν στην ζωική και τροφική αλυσίδα και τελικά στον άνθρωπο, προκαλώντας του σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Για το λόγο αυτό οι αγρότες θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά και να συμβουλεύονται ειδικούς γεωπόνους για τις καλλιέργειές τους.


Αμπατζής Γιάννης,
Δρακόπουλος Αναστάσιος,
Θεοδόσης Κωνσταντίνος Γ1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου